פרוייקט "אפרידר הצעירה שלב ב'" ברחוב אריה עוזר באפרידר באשקלון.

פרוייקט "לה בוטיק" ברחוב צפנייה בנווה אילן באשקלון. זוג בניינים בני 7 קומות, דירות מרווחות ומגוונות. הפרוייקט אוכלס ב - 2012