מחלקת שירות לקוחות ודיירים טלפון: 03-5599097

 03-5599098 :פקס

שעות הפעילות א'-ה' 9:00-14:00

 רחוב לזרוב 25 ראשל"צ