קוביז - ניקולינה לסטי - יאסי - רומניה, קומפלקס אורבני הכולל 87 יח' מגורים
שטחי מסחר כ- 1100 מ"ר משרדים  כ- 1000 מ"ר. חנייה תת קרקעית